Kategorier
Kommentarer

På vei mot sivilisasjonskollaps

Verdens ledende klimaforskere og biologer tror at vi beveger oss mot kollaps av vår sivilisasjon, og at det allerede er for sent å endre kurs: Det er ufattelig at vi fortsetter slik vi gjør med tanke på oljeutvinning og åpning av nye letelisenser. Mesteparten av den oljen vi allerede har funnet må bli liggende i bakken, og vi må raskt omstille oss til både lavere forbruk og fornybar energi. I stedet for å protestere mot oljeleting, er det motstand mot vindkraftverk-utbygging som sluker mye av det folkelige miljøengasjementet. Synes du 2020 har vært et kjipt år så langt? Bare vent til vi får kontinentale hetebølger som ødelegger avlinger og tvinger millioner på flukt.

Alt håp er ikke ute. Det er fortsatt mulig å handle. Det er mye vi kan og bør gjøre. Det viktigste vil være å bytte ut en konservativ-markedsorientert regjering med en som faktisk er villig til å ta de grep som kreves ved neste stortingsvalg. Hadde vi hatt en regjering med MDG på laget og tyngde i sentrum, ville vi fått en stans i utdelingen av nye letelisenser. Pengene som vi bruker på statlige garantiordninger for oljeleting kunne blitt brukt på forskning, grønn omstilling og ny fornybar energi.

Akkurat nå pøser vi ut penger til oljeindustrien som taper store summer på grunn av fall i oljeprisen. Vi ser at MDG hadde rett da de advarte sterkt mot investeringer i oljesand flere år tilbake. Nå innrømmer Helge Lund at det var en feilinvestering. 200 mrd har gått tapt der alene. Hadde vi de siste 20 årene brukt de samme summene som staten bruker på leteaktiviteter etter olje på fornybar energi, hadde vi ligget langt bedre an enn det vi gjør i dag.

Reklame
Kategorier
Kommentarer

Lystenning for klimaofre i regi av Changemaker.

I kveld deltok jeg sammen med Miljøpartiet de Grønne i Bergen på lystenning for klimaofre på Torgallmenningen. Det var Changemaker som sto for arrangementet som en del av deres oljeuke. Konfransieren startet arrangementet slik: «Hei, jeg heter Tobias og jeg er oljeavhengig.» Hvorpå publikum svarte: «Hei Tobias». Veldig morsomt og treffende.

Sondre Båtstrand, talsmann for Miljøpartiet de Grønne holdt en veldig god appell. Midt i alle de dystre fremtidsutsiktene pekte han på alle mulighetene for et bedre samfunn som lå i en tilpasning til en mer klimavennlig politikk. Bedre byluft, effektiv kollektivtransport, gode allmenninger og møteplasser heller enn motorveier, et sunnere kosthold, et samfunn sentrert rundt ikke-materielle verdier heller enn kjøp og kast-samfunnet. Et klimavennlig samfunn er et godt samfunn å leve i der man jobber mindre, kjøper mindre og lever mer! Det er gode perspektiver å ta med seg når man ser hvilke utfordringer vi står overfor. Vi må handle nå! Men ikke bare for klimaets del, og i solidaritet med de som utsettes for de verste klimaforandringene, men også for å bedre våre egne liv, vår egen helse og vårt eget samfunn.

Lystenningen for klimaofre minner oss på at det får konsekvenser at vi lever som om vi var den siste generasjonen på planeten. Allerede i dag er det like mange som blir flyktninger, fordrevet fra sine hjem på grunn av klimaendringer og miljøkatastrofer som det er flyktninger fra krig og uro. Ofrene etter våre klimavandalisme vil stå i hundretusentall og banke på døren til «festung Europa». Da er det viktig at vi klarer å snu i tide, slik at de heller kan fortsette å ha en fremtid i sine egne land.

Det er bra det finnes organisasjoner som Changemaker som setter dette på dagsordenen. Norge har også behov for politiske partiet som har sett disse perspektivene, som klarer å dra de store linjene som ser behovet for en radikal grønn politikk for å skape et bærekraftig samfunn i fremtiden. Vi trenger et paradigmeskifte innen forståelsen av disse spørsmålene. Ellers er vi alle på vei inn i et kollektiv selvmord som samfunn, og som klode.