Kategorier
Blog

Selvpubliser e-bok

I forrige bloggpost skrev jeg om de tradisjonelle forlagene og om hvordan bransjen preges av vertikal integrasjon, altså at aktørene eier både forlag, distributør og bokhandel. Jeg tror at dersom man vil lykkes utenfor de store forlagene, så må man ta høyde for å gjøre det samme selv. Altså gi ut på eget forlag, klare seg uten forlagenes distribusjonsnett og selge boka til kunden mest mulig direkte. Så er spørsmålet. Er dette mulig å få til i praksis?

Løsningene finnes allerede. I det engelskspråklige markedet har e-bok tatt en stor andel av bokmarkedet. I følge BookBusiness er omkring 25% av boksalget e-bøker når vi snakker begynnelsen av 2016. Årsaken til dette har stor sammenheng med den økte tilgjengeligheten gjennom nettbutikker som Amazon og hvordan e-bøker har blitt satset på der. Ettersom e-bøker er langt enklere og billigere å publisere en papirbøker, har det de siste årene vært en sterk økning i antallet selvpubliserte bøker. Faktisk er det slik at av den totale omsetningen av bøker (i det engelskspråklige markedet) har de etablerte forlagenes andel av omsetningen av blitt redusert til under halvparten. 20% av omsetningen er selvpubliserte bøker, mens resten er utgitt av små uavhengige forlag. Av e-bøker er andelen selvpubliserte bøker langt høyere, men sikre tall er vanskelig å finne. I dette markedet er det mange som har lykkes med selvpubliserte bøker direkte til e-bok og tjent gode penger som forfatter. I Norge henger vi etter, men endringene kommer nok hit etterhvert også når det blir etablert gode nettportaler der et større antall titler blir gjort tilgjengelig digitalt. Foreløpig er det mye “lekkasje” mot det engelskspråklige markedet ettersom nordmenn følger internasjonale trender og handler sine e-bøker på Amazon. Ettersom utvalget av norskspråklige bøker der foreløpig er dårlig, er det engelskspråklige titler som kjøpes. En annen viktig årsak til at mange nordmenn foretrekker Amazon og engelske titler når de handler e-bøker, er prisingen. På Amazon kan man finne mange titler vesentlig billigere enn på norske plattformer. Mye av e-bok salget av norske titler går gjennom plattformer som ligger inne i nettbrett og smarttelefoner, slik som Apples iBook og Googles Play. Samtidig har den den norske e-bokhandelen ebok.no hatt en sterk vekst i 2015 og er den største nettbutikken i Norge som omsetter e-bøker. Alle disse plattformene er åpne for selvpubliserte bøker.

Den store fordelen med e-bøker er at de er langt billigere å utgi, de blir distribuert direkte og gratis til leseren, og forfatter/forlag trenger verken lagerkapasitet eller å trykke opp store forlag man ikke kan være sikre på å få solgt. E-bøker kan også prises langt mer fleksibelt, og mange selvpubliserte bøker er svært rimelige. Det er den samme kostnaden ved utgivelsen om en selger ett eller hundre tusen eksemplarer. Forfatteren kan selv gjøre hele jobben med å klargjøre boka for e-bok salg om han/hun er sånn noenlunde datakyndig, men de fleste vil ha fordel av å hyre inn en designer til å lage omslag samt betale for korrekturlesing før man publiserer. Dersom mange fatter interesse og kjøper e-boka, kan forfatteren heller ta kostnaden med papirutgivelse siden.

Ettersom omsetningen av e-bøker i Norge fortsatt er lav, er det ikke mulig å tjene mye penger som forfatter dersom man kun publiserer digitalt. Men det kan være en smart måte å publisere sin første bok på for å kunne bygge et publikum ettersom kostnadene er lave. I neste bloggpost skal jeg skrive om print on demand, og hva slags muligheter det gir for forfattere som vil publisere bøker på eget forlag.

Reklame
Kategorier
Blog

Utgi bok på etablert forlag

Jeg fullførte i begynnelsen av februar et manus til en bok, og jeg planen er selvsagt å få den utgitt. Spørsmålet er hvordan, og på hvilke premisser. Tradisjonelt har ikke forfattere hatt så mange andre valg enn å sende inn manuskriptet til de etablerte forlagene og håpe på det beste. Desverre, eller heldigvis kanske, er det kun om lag ett av hundre innsendte manuskripter som forlaget vil jobbe videre med. De øvrige refuseres.

Det er mange forlag i norge, de tre største og mest kjente på skjønnlitteratur er Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm. I stallen til Aschehoug for å ta et eksempel finner vi norske bestselger-forfattere som Jo Nesbø, Tom Egeland og Unni Lindell. Disse forlagene eier i tillegg flere av de nest største forlagene. Det gjelder Oktober forlag som har hatt stor suksess med mange kjente forfattere som Karl Ove Knausgård, Per Petterson og Jon Michelet, og som er eid av Aschehoug. Tiden forlag som har blant annet har rettighetene på Tolkien i Norge er eid av Gyldendal. Dersom boka blir antatt hos en av disse forlagene, vil en ha mye større sjanser for å lykkes kommersielt. Det henger sammen med at disse forlagene også eier de største bokhandelkjedene. Aschehoug eier Nordli-Libris (Adlibris) sammen med Norges Gruppen, Gyldendal eier Ark og Cappelen Damm eier Tanum. Den eneste “frie” bokhandelkjeden Notabene gikk nylig konkurs og eies nå hovedsakelig av DNB. Bransjen preges dermed av det som kalles “vertikal integrasjon”. At en aktør kontrollerer både produsent, distribusjon og forhandlerledd. Dersom man antas på et av disse forlagene, er man på mange måter inne i varmen. Forlaget plasserer boka i de store kjedebutikkene og sørger for markedsføring.

Den store underskogen av andre forlag preges av selskaper som lager bøker direkte for kioskhyllene (Schibsted), eller mindre nisjeforlag. I tillegg har vi selskaper som Kagge forlag og Juritzen forlag som har hatt stor omsetning som frittstående blant annet basert på oversatte bestselgere. Men også disse er under press pga. av markedsmakten til de største aktørene. Blant disse mindre forlagene er det mange som tar imot skjønnlitterære manus. Men det som kan skje om man blir antatt, er at de mindre forlagene enten trykker svært små opplag, eller at forlaget skyver deler av kostnaden for utgivelsen over på forfatteren. Helt i enden av skalaen er de såkalte “vanityforlagene”, forlag som ikke stiller redaksjonelle krav men som utgir hvilke som helst bøker mot at forfatter selv tar hele kostnaden og risikoen. Fra å utgi på kolofon eller andre slike vanityforlag til å utgi boken selv er det liten forskjell annet enn det administrative.

12474085_757563467712764_2571570343397828738_oForfattere som utgir på eget forlag, tar hele risikoen og kostnaden ved utgivelsen selv. Hvorfor forfattere velger å gjøre dette varierer sterkt, men fellesnevneren er at de har hatt liten sjanse for å lykkes. Dette henger sammen med at kostnaden til trykking av bøkene har vært høye, og det har vært vanskelig å selge nok eksemplarer til at det går rundt. Det er mange selvutgitte forfattere som har endt om med kassevis av usolgte bøker på lager og dermed gått grundig i minus på utgivelsen. Det er også et stigma i bransjen mot egenutgitte bøker. Det henger sammen med at mange av disse egenutgitte bøkene har vært refusert gjentatte ganger på andre forlag, og at kvaliteten dermed ikke regnes for å være spesielt god. Samtidig er det etablerte forfattere som tar steget og etablerer eget forlag. Et eksempel på det er Bjørn Andreas Bull-Hansen som i 2015 etablerte forlaget Nidhogg og ga ut den nye romanen Isak. Bull-Hansen har tidligere gitt ut 15 romaner på etablerte forlag, uten å slå igjennom som bestselger. Tiden vil vise hvor mye han klarer å selge av den siste romanen på eget forlag. 

Konklusjonen i første omgang er dermed: Skal man lykkes med en bokutgivelse og faktisk få solgt bøkene sine i bokhandlene rundt om kring i landet, gjelder det å bli antatt hos en av de tre store Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm, eller deres underforlag som Oktober og Tiden. Hva så om man ikke kommer gjennom nåløyet der, men blir antatt av en av de mindre forlagene? Ja, da er det faktisk mye som taler for at man heller bør se på alternative måter å få gitt ut boka på. For eksempel å gi den ut på et vanityforlag eller på eget forlag. Mer om det og andre alternativer i neste bloggpost der jeg tar for meg alternativer til tradisjonelle bokutgivelser.

Kategorier
Blog

Mitt bokprosjekt

12705675_596913363795624_5237538360170237334_nJeg har skrevet en bok! Jeg har lenge visst at jeg har villet skrive bok. Jeg begynte å skrive en del dikt og sangtekster allerede på videregående, men gjorde aldri noe mer ut av det. For en seks-syv år siden begynte jeg å skrive på min første lengre tekst som ble til begynnelsen på en roman. Den har jeg aldri fått gjort ferdig. Teksten som jeg nå har fullført som en roman begynte jeg på for omtrent ett år siden, og fra og med høsten 2015 jobbet jeg jevnt og trutt med teksten. I begynnelsen av februar i år skrev jeg den ferdig for første gang, og siden da har jeg jobbet med teksten videre basert på tilbakemeldinger fra betalesere. Manus er fortsatt ute hos betalesere og det er mulig jeg kommer til å gjøre flere endringer, men nå begynner jeg å bli sikker på at prosjektet blir noe av.

Tittelen på boka er “Rydda mark”. Den handler om en gruppe unge mennesker som blir isolert i skogen etter en flom mens de skal pakke ned etter en langhelg med laiv-rollespill. De må kjempe mot elementene, men oppdager etterhvert at resten av landet i mellomtiden har blitt rammet av en hissig influensa-epidemi. Mens de forsøker å håndtere dette og ta vare på hverandre, er det flere farer som truer. De er ikke alene i skogen.

Sjangeren er spenning, og boka er inspirert av både krim, fantasy og skrekk-litteratur. Samtidig prøver jeg å holde på realismen, og ønsker at leseren skal sitte igjen med en tanke om “hva om?”.