Kategorier
Politikk

Bystyret i Førde må se helhetlig på tilgjengeligheten på alkohol.

I Førde har kommunestyret med hårfin margin vedtatt at det skal bli mulig å selge øl i vanlige butikker. Dermed ser det ut som om Førdes tradisjon med ølmonopol går mot slutten. Hvorfor kommer dette vedtaket nå etter årevis med flertall for ølpol? Mange har pekt på en forskningsrapport som ble foretatt i kommuner med ølpol, som viste at den totale mengden alkohol solgt i kommunene ikke gikk ned med innføring av ølmonopol, men ble kompensert med økt salg av varer fra vinmonopolet. Denne forskningen har forkjemperne for øl i butikk brukt for alt den er verdt, og vant nå en midlertidig seier i bystyret.

Men all forskning må tolkes og forstås i sammenheng med annen forskning. Vi vet at det i all hovedsak er to mekanismer som påvirker konsumet av alkohol. Det er pris og tilgjengelighet. Så når det totale alkoholsalget ikke går ned som en følge av innføringen av ølmonopol, betyr ikke det at tiltaket ikke virker, det betyr bare at tilgangen til varer på vinmonopolet er så god at det klarer å ta unna for reduksjonen i ølsalget. Politikerne i Førde har ikke fulgt med i timen her. I stedet for å se helhetlig på tilgjengeligheten på alkohol i kommunen, velger de å fjerne de virkemidlene for å begrense forbruk som finnes fordi de tror det ikke virker.

Miljøpartiet De Grønne er ikke prinsipielt motstandere av ølsalg i butikk. Men det er frustrerende å se at politiske vedtak blir gjort på bakgrunn av falske premisser. Selv er har jeg nylig flyttet til byen, og savner ikke ølsalg i butikk. Alkoholfritt Munkholm Münchener er en hit, og Hansa lettøl er jeg også glad i. Planlegger man en fest er det ikke verre å gå på ølpolet enn på vinmonopolet. Ølpol er standard ordning i Sverige og på Island som det har blitt vist til. Kan hende de er flinkere til å se helhetlig på forskningen omkring rusproblematikk enn oss?

Reklame
Kategorier
Pressemeldinger

Miljøpartiet De Grønne ønsker å starte lokallag i Førde

Miljøpartiet De Grønne ønsker å starte opp lokallag i Førde. Er du interessert i klimasaken, økologisk mat, ikke-vold og sosial- og økonomisk bærekraft er MDG partiet for deg. 

MDG skiller seg fra andre tradisjonelle partier ved at vi bryter ut av det tradisjonelle venstre-høyre skillet i norsk politikk. Vi er partiet for de radikale miljøprioriteringene, og vi er det eneste partiet som sier stopp i forhold til tanken om kontinuerlig vekst.

Ressursbruken i det norske samfunnet er ikke bærekraftig. Det er heller ikke nedbygging av jord. Vi ønsker å være en alternativ stemme i Førde der diskusjonen om vi skal ta vare på dyrkbar jord tilsynelatende er over. Vekst for en hver pris er ikke et gode, og det er ikke bærekraftig. Krise og naturkatastrofer kan igjen få konsekvenser for Norge og Førde. Hva skal vi leve av da når all den dyrkbare jorda er bygget ned med asfalt? Miljøpartiet De Grønne ønsker å oppmuntre til bærekraftige lokalsamfunn, med robuste samfunnsstrukturer som kan stå seg i krise. 

Ønsker du å være med på laget?

Ta kontakt med fylkesleder Tor Øyvind Westbye.

 

Tlf: 45 29 99 60

Mail: tor.westbye@mdg.no

Twitter: @torwestbyemdg

Vi treng fleire returpunkt i Førde!

Som tilflyttar til Førde reagerar eg på den dårlege tilgongen på returpunkter i Førde. Eg bur på Vie, og næraste returpunkt har eg fått høyre er ved Førdehuset. Det er for dårleg! For det første burde kommunen leggje til rette for kjeldesortering av plast og matavfall, at det ikkje er på plass er eit problem i seg sjøv. Men at det skal væra så tungvindt for folk å få levert glass og metall heng ikkje på greip. Her må dei ansvarlege troppe opp og etablere fleire returpunkt der folk bur. Det er som om dei ikkje har fått med seg at det flytter folk inn i husa som vart bygga på Via. Blir vi tvugne til å nærast måtte planlegge ein ekspedisjon ens ærend med bil til Førdehuset for å få levert glass og metall, er jeg redd mange lar være. Slik kan vi ikkje ha det!

Kategorier
Politikk

Nei til dispensasjon for sjødeponi i Førdefjorden!

Nærings- handelsdepartementet har gitt sin tilråding til miljøverndepartementet om å gi dispensasjon til Nordic Mining som ønsker å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Miljøpartiet De Grønne har på sitt landsmøte i Bergen 14.-15. april sagt klart ifra at enhver dispensasjon av forbudet mot sjødeponi må avslås. Sjødeponering fjerner livsgrunnlaget for marin flora og fauna i de aktuelle områdene, slik Havforskningsinstituttet påpeker. Det er derfor land som Australia, Canada, USA, Kina og Brasil har innført forbod mot slik dumping. Miljøpartiet De Grønne i Sogn og Fjordane vil sterkt advare mot etableringen av sjødeponi. Vi har et lovverk som forbyr denne dumpingen, det må respekteres!

Kategorier
Kommentarer

Tanker omkring Anders Behring Breiviks forklaring

I utspørringen i rettsaken i dag, hevder Anders Behring Breivik at en av motivene ved aksjonen var å utløse en heksejakt på moderate kulturkonservative, for på den måten radikalisere gruppen. Poenget med dette må være at en radikalisering av de kulturkonservative vil føre til et økt konfliktnivå mellom disse og de såkalte «multikulturalister», representert ved arbeiderpartiet og andre på politisk venstreside.

I så fall har en til en viss grad lykkes. Jeg har selv bidratt i noen grad til en slik «heksejakt» på debattfora i tiden etter 22. juli. Personer som «fjordmann» (Peder Are Nøstvold Jensen) , Ole Jørgen Anfindsen (rasefokusert skribent) og Hans Rustad (redaktør av det innvandringskritiske document.no) har fått mye pepper i etterkant av terroraksjonen. Om disse på bakgrunn av dette radikaliseres til militante ekstremismer er kan hende usannsynlig. Men andre yngre meningsfeller med mindre pondus vil kunne radikaliseres. Personlig kjenner jeg til personer knyttet til Norges Patriotene i Vestfold som utgjør en sterkt innvandringsfientlig gruppe. Det ville ikke overraske meg veldig om noen av disse vurderer en militant strategi etter å ha mislykkes med å etablere et varig politisk parti.

Slik radikalisering må åpenbart forebygges. Da finnes ulike strategier for å nå det målet: Neon mener vi må skape et åpent og inkluderende debattfora der alle uavhengig av politisk orientering føler at de blir tatt på alvor og blir hørt i debatten. SOS rasisme/tjen folket/blitzernes strategi har på den andre siden vært voldelig overfall av nasjonalister og nazismer for å skremme dem vekk fra å etablere seg i Norge. Begge løsninger har sine meritter og fallgruver. Løsningen ligger selvsagt et sted i mellom. Dialog og åpenhet er viktig, samtidig som politi og rettsvesenet spiller en viktig rolle. Tiden vil vise i hvilken grad vi vil lykkes med forebyggingen, og hvorvidt Anders Behring Breivik vil få rett eller ikke.

Kategorier
Blog

Rapport fra landsmøtet i MDG 14. – 15. april 2012.

Miljøpartiet De Grønne var samlet til landsmøte for 2012 den 14. og 15. april i Bergen. Landsmøtet var det største i partiets historie, og nok også det proffeste når det gjelder gjennomføring. Som Frank Aarebrot sa i sin tale til landsmøtet: «You’ve come a long way baby»!

På grunn av den rivende utviklingen i partiet de siste årene, og særlig i 2011 når det gjelder representasjon, organisasjon og medlemsvekst, var det nødvendig å gjennomføre vesentlige organisatoriske vedtektsendringer. De 125 stemmeberettigete delegatene ble enige om at landsmøtet ville spise mye av resursene om det skulle fortsette å vokse på samme måte i årene som kommer (på 2011 var det til sammenligning 70 delegater). Landsmøtet landet da på en fordelingsnøkkel for landsmøtedelegater som vil sørge for å begrense den maksimale antallet delegater, og som nok også vil gjøre at landsmøtet for 2013 vil bli noe mindre enn det som nettopp ble gjennomført. Det er positivt spør du meg, ettersom partiet da vil kunne har ressurser til å bruke mer penger på valgkamp, og kanskje også få til andre arrangementer som nasjonale seminarer og konferanser i løpet av året. Ikke minst er det viktig at det finnes penger igjen til valgkampen i 2013.

Den andre store endringen i organisasjonen var valget av en ny nasjonal struktur. Partiet har slitt med en partistruktur som ikke har vært hensiktsmessig, noe som har ført til svært begrenset arbeidskapasitet i det sentrale leddet. Landsmøtet tok konsekvensen av dette, og fikk innført en ny sentral struktur med et sentralstyre som skal håndtere den daglige driften, og et utvidet landsstyre der fylkeslederne sammen med talspersonene vil ta de viktige avgjørelsene i driften av partiet videre. Mye av makten har dermed havnet ute i distriktene i fylkeslagene, noe som nok vil være positivt for engasjementet og organisasjonens følelse av eierskap til prosessene. Disse endringsprosessene tok mye tid, men forhåpentlig har vi nå fått på plass en struktur som kan stå seg i tid.

Partiet fikk også tid til å diskutere politikk, og vedtok en svært viktig resolusjon om jordbruksforhandlingene som for alvor vil sørge for å plassere MDG på kartet når det gjelder landbrukspolitikk. Andre viktige resolusjoner var en sterk oppfordring til regjeringen om å ikke gi dispensasjon til gruveselskaper som ønsker sjødeponi, forslag om kutt av moms (MVA) på bruktvarer samt støtte til NSBs planer om ny jernbane fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.

Det er spennende tider i Miljøpartiet De Grønne. På en fersk meningsmåling får partiet 1,3 % oppslutning, og hele 4 % i Oslo, noe som holder til stortingsmandat. At vi ligger så godt an i god tid før valget er over all forventning, og sørger for å løfte stemningen og optimismen til nye høyder. Det er åpenbart at dette smitter over på landsmøtet som var preget av en svært hyggelig tone, på tross av politiske uenigheter.

Alt i alt tegner det seg et bilde av et parti som er klar for nye utfordringer, og som kommer til å dra i samme retning fram mot det som forhåpentlig blir gjennombruddet som stortingsparti i 2013.

Andre som blogger om landsmøtet:

Sondre Båtstrand
Ann Helen Eide
Jan Bojer Vindheim
Lars Thore Fadnes
Hallvard Surlien