Kategorier
Artikler

Avslutt forbudstiden!


Når skal vi forstå at forbudspolitikken ikke fungerer?

NB! Dette innlegget er ikke MDGs offisielle politikk, og står for forfatters egen regning.

På begynnelsen av forrige århundre forsøkte staten å håndtere problemene omkring rusmisbruk ved hjelp av lovforbud. Fra 1916 – 1927 var omsetning av sprit forbudt ved lov (også hetvin fra 1917). Formålet med loven var å redusere kriminalitet, samt løse helsemessige og sosiale problemer relatert til alkoholmisbruk.

I ettertid har vi fasiten: Kriminaliteten ble ikke redusert, den økte og ble organisert. Smuglingen tiltok til nye høyder, og hjemmebrenningen tok av. De sosiale konsekvensene ble også store. De fattige hadde ikke råd til å betale for de trygge varene, og måtte ta til takke med sprit av dårlig kvalitet. Mange døde etter å ha drukket metanolholdig sprit. Men myndighetene hadde heldigvis åndsnærværelse nok til å innse at de hadde gjort en tabbe. Spritforbudet ble opphevet og markedet ble regulert.

På Samfunnets heroindebatt på kvarteret onsdag 7. mars kunne vi høre tragiske fortellinger om overdosedødsfallene. At 40 liv skal gå tapt hvert år i Bergen og omegn er vanskelig å fatte. Overdosedødsfallene er et resultat av at myndighetene har definert en hel gruppe av syke mennesker som kriminelle, og dermed fratatt dem både rettigheter og verdighet. Når vi vet at svært mange av de tunge rusmisbrukerne samtidig bærer på store traumer og har alvorlige psykiatriske diagnoser, er denne utfrysingen bare enda mer forkastelig. Vi vet av lang erfaring fra både Norge og mange andre land at myndighetene ikke evner å følge opp kriminaliseringen med en reell håndhevelse. Lovforbud uten midler eller vilje til håndhevelse er ikke annet enn en måte for politikerne å kunne toe sine hender. Nullvisjonen i forhold til bruk av narkotika må snarest forlates. De som tror det fortsatt er mulig å befri samfunnet for narkotikabruk må ha sittet med en sekk over hodet de siste 40-årene. Slike holdninger er ikke bare fullstendig historieløse, slike holdninger dreper.

I mer enn 10 år har politikerne i Bergen kranglet om opprettelse av brukerrom, også kalt «sprøyterom». Det er mange gode grunner til å etablere brukerrom, men det er tragisk at diskusjonen har kjørt seg fast her, når det tiltaket man burde gjort for lenge siden var å avslutte selve forbudstiden. Det er kriminaliseringen som dreper!

Avkriminalisering og regulering av narkotikaomsetningen vil slå beina under den organiserte kriminaliteten i Norge. Organisert kriminalitet er et stort samfunnsproblem som smitter over på resten av økonomien. Inntektene fra narkotikasalg i Norge er enorme. Disse pengene må hvitvaskes, noe som fører til et kriminelt press inn mot andre sektorer. Innen eiendomsmarkedet og bygg og anlegg flommer det av narkotikapenger. Dette danner videre grobunn for korrupsjon inn mot politi og myndighetspersoner. Det skal overraske meg stort om ikke en en rekke byråkrater og folkevalgte ikke har tatt imot penger og tjenester som kan spores til narkotikahandelen. På denne måten undergraver den organiserte kriminaliteten det demokratiske samfunnet. Et problem man kunne langt på vei ryddet av veien ved å avkriminalisere og regulere rusomsetningen.

Hvis vi skjelner til alkohol koker det i all hovedsak ned til to faktorer som påvirker konsumet: Pris og tilgjengelighet. Slik er det også med narkotikabruken. Her vil mange i tillegg peke på lovforbudet, men det er mye som tyder på at dette har underordnet betydning i forhold til å redusere forbruket. I land der man har legalisert hasj, har man ikke fått et økt forbruk. Lovforbud er rett og slett et overvurdert tiltak i forhold til å redusere bruken. Det som virker er å redusere tilgjengeligheten og å øke prisene. Men disse virkemidlene har man ikke når omsetningen er kriminalisert. Tidligere profiler i kampen for legalisering av hasj, har nå gått ned fra barrikadene. De har nemlig innsett det paradoksale: Hvis hasj legaliseres og salget reguleres vil prisene stige. «Tjallen vil bli så dyr». Staten vil nemlig kunne avgiftsbelegge rusmiddelet på linje med tobakk og alkohol, og salget begrenses til apotek eller egne utsalg. Resultatet vil bli dyrere hasj, og redusert tilgjengelighet. Det vil igjen bety reduksjon i forbruket. Kombinert med en omfattende holdningskampanje i stil med «stump røyken»-kampanjene, vil dette kunne føre til den første markerte nedgangen i narkotikakonsumet på tiår.

Lisbeth Iversen som er sosialbyråd i Bergen mener en slik strategi er å «kapitulere». «Vi må ikke gi opp kampen» mener hun. Jeg blir rett og slett skremt når jeg hører hvordan hun bruker slike krigs-metaforer. Det minner alt for mye om amerikanernes «war on drugs». Hvor mange lik ligger vel ikke strødd som et resultat av den krigen bare i USAs gater? For å ikke snakke om Colombia og Mexico. Og til hvilken nytte? Vi trenger ikke en krig mot narkotika i Norge. Vi trenger å skjønne at rusmisbruk er et helseproblem, og håndtere det deretter. Moralismen dreper. Nå er det på tide å legge misforstått moralsyn til side, og lære av historien. Avskaff forbudspolitikken nå!

Tor Øyvind Westbye

Masterstudent i historie

Aktiv i Miljøpartiet De Grønne

Reklame

58 svar på “Avslutt forbudstiden!”

Bra blogg, Tor Øyvind!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

Avkriminalisering er feil ordbruk (og feil medisin).
Sykeligjør misbrukerne. Da kan de behandles som nettopp det de er.
Behandlingen kan i en del tilfeller være å gi heroin eller morfin i kontrolerte former.
Poenget er det samme: få kjøperne ut av markedet så faller bunnen ut av det.
Penger og/eller makt er den største drivkraften i alt.
Desverre kan ingen samfunn fjerne dumme menesker som eksprimenterer men vi må behandle dem når skaden er skjedd.
Legg merke til at jeg faktisk ikke endrer lovverket (LSD og Morfin benyttes innen medisinsk behandling allerede) «bare» endrer definisjonen av misbrukere fra kriminelle til kasuser innen sykdomsbehandling.
For å gjenomføre dette må det mange millioner til og leger må settes spesielt inn i oppgaven.

Håper aldri Westbyes barn kommer i forbindelse med narkotika. Men, jeg er rimelig sikker på at kommer til å måtte svelge sine argumenter om så skjer.
Det er sjelden jeg møter argumentering på et lavere nivå: «Hvis hasj legaliseres og salget reguleres vil prisene stige. «Tjallen vil bli så dyr». Staten vil nemlig kunne avgiftsbelegge rusmiddelet på linje med tobakk og alkohol, og salget begrenses til apotek eller egne utsalg. Resultatet vil bli dyrere hasj, og redusert tilgjengelighet. Det vil igjen bety reduksjon i forbruket.»

Tidligere finner vi: «Avkriminalisering og regulering av narkotikaomsetningen vil slå beina under den organiserte kriminaliteten i Norge. Organisert kriminalitet er et stort samfunnsproblem som smitter over på resten av økonomien.»
Da kan han forklare for meg hvordan han skal unngå smugling når prisene stiger. Da vil jo markedet gi enda større gevinst.
Håper du har bedre logikk i argumentene dine neste gang du «åpner munnen»

Jeg tror ikke du klarer å se nyansene her. Om man velger å legalisere, kan man regulere markedet slik at tilgjengeligheten blir god nok til at kundene heller går til lovlige distributører enn til kriminelle. Det er om å gjøre å skape en balanse slik at bruken går ned, samtidig som tilgjengeligheten blir god nok til å strupe illegal omsetning. Smugling vil fortsatte å være et problem, på linje med smugling av alkohol og sigaretter. Det er ingen enkle løsninger på den problematikken.

Svar

Og du tror mennesker kjøper den dyre lovlige varianten fremfor den dyre illegale?
Velkommen til vår verden.
Om du ser på medisinske statistikker ser du hva cannabis og extacy gjør med menneskesinnet. Det øker med tilfeller som er «ødelagt» av hasj. Det mest uskyldige av rusmidlene dine. Velkommen til vår verden!
Om vi går til tyngre stoff som metamfetamin, amfetamin og kokain: Håper du ikke tar dette med inn i det legale.
Lytt til hva tidligere avhengige sier. Sist uke sto en fram og fordømte din form for liberalisering. Du burde være ærlig og se på hva de kristne hjelpeorganisasjonene får til med et nytt fokus og tankesett. Der snakker vi om rusfrihet!

Vil prøve å svare på denne. Jeg har ikke hørt noen argumentere med at prisen vil stige. I så fall er jeg uenig. Forbudet gjør narkotikaen ekstremt dyr. Dette fører til høyere import, men er unikt for fornybare resurser med infleksibel etterspørsel. For å ta noen høyst varierte eksempler på varer som ikke faller under den kategorien. Hvis slaver, våpen, mopeder, toalettpapir, russisk kaviar eller speilreflekskameraer med over 29 minutters kameraopptak blir forbudt så går importen gått ned til tross for at prisen går opp. Enten kan disse varene erstattes eller så er de ikke fornybare eller så klarer man seg fint uten(du personlig mener sikkert at alle kan klare seg uten narkotika, men det er tydeligvis feil, fordi da hadde forbudet fungert, i det minste til en liten grad). Man risikerer ikke livstid i fengsel fordi man liker å kjøre moped fremfor motorsykkel og man kan ikke øke importen av varer som ikke eksisterer eller ikke kan produseres. Kiloprisen på ren heroin er det dobbelte at av prisen på gull. Og da snakker vi om et jordbruksprodukt, selv om styrken selvfølgelig er mye høyere enn den var før forbudet. Denne prisen er selvfølgelig årsaken til vinningskriminaliteten.

Avgiftsregimet på (lovlige) fornybare resurser med infleksibel etterspørsel, som mat og alkohol setter i praksis et pristak for smuglerne. Da tobakk kostet 80,- pr pakke fantes det nesten ikke smugling. Idag er tobakksmuglingen stor og sterkt økende fordi det svarte markedet klarer å utkonkurere det lovlige, noe som var uøkonomisk før. Gjøres denne typen varer ulovlige så fjerner man rett og slett taket. Hvis man f.eks legaliserer hasj imorgen, men setter prisen til det dobbelte av det den er idag på det svarte markedet så vil det bli solgt svært lite lovlig. Da må i så fall utgiftene for smuglerne økes fra dagens nivå, da gjennom risiko, dvs høyere straffer. Med hasj vil dette være tilnærmet umulig siden det ikke trenger å dyrkes utenlands. Med kokain vil man kunne lykkes i selge stoffet lovlig til en svært høy pris, men ikke uten å øke marketed ytteligere for andre fjernt beslektede rusmidler som metamfetamin. Dette finnes det eksempler på, først og fremst USA og er et kjent fenomen kalt «the iron law of prohbition».

Ved legalisering vil ikke bare de som jobber i narkobransjen -og de som jobber imot den- bli midlertidig arbeidsledige, men prisen for produksjon og frakt vil synke til en noen få prosent av dagens nivå. Og vil kreve helt andre ferdigheter enn idag og bli utført av andre. Som bønder og lastebilsjæfører, ikke millitære og kriminelle. Akkurat som før forbudet. Uten at det «naturlige» prisnivået ville vært politisk aksepteabelt, selvfølgelig. Men selv om en narkoman er villig til å bokstavelig talt ofre livet og millioner av kroner på heroin(pga forbudet), så vil ikke jeg ha det gratis engang. Så erfaring tilsier at forbruksmønsteret ikke egentlig kan styres verken opp eller ned. Ikke av prisnivået eller noe annet. Altså infleksibel etterspørsel. Og da er legalisering ikke bare en god idé, det er helt uten større ulemper. Og jo mer komplett, jo bedre. Spesielt over lengre tid. Jeg håper nesten at du kan overbevise meg om noe annet, men da er du nødt til å svare ærlig på hovedargumentene. Og det har, så vidt meg bekjent, ingen klart ennå.

Hei. Jeg er en gutt på 24 år, og ble når jeg var 17 tatt for ett gram med hasj.
Dumt av meg, jeg vet. Men at jeg skal blø resten av livet for det er idiotisk. Jeg skulle gjerne blitt politi i dag, og figthet kriminelle, men det kan jeg ikke for jeg er selv en kriminell. For jeg røyket jo ett gram med hasj når jeg var 17. Jeg er for legalisering av mange av de samme grunnene som deg. Men om vi ikke kan få til det, la oss ihvertfall AVKRIMINALISERE det!

Ja, dette er forferdelig. Man må skille mellom urter og narkotika! Det er en knarkpolis i Skien som innrömmer at han har röykt mye hasj i yngre år. Han har den jobben ennå!!! Politikere!! Nå må dere slutte med å produsere tapere i samfunnet. Dette er jo ikke demokrati, men formynderi. La gutten bli politi!! Han gjör sikkert en mye bedre jobb enn de bröda som bare har lest på og sett opplysningsfilmer med politier som dårlige skuespillere som faker badtripp bare de tar ett sug av ei pipe!!

Hva med en mellomløsning? De som får diagnosen rusavhengig, som jo utgjør størsteparten av kjøpekraften, kan få stoff gratis på resept på apoteket så lenge de deltar i et behandlingsopplegg. Eventuelt få satt nødvendige doser på egnede klinikker. Da kan stoff fortsette å være forbudt mens man samtidig fjerner majoriteten av kjøperne fra markedet. Narkotika fjernes fra allmennheten, men tilgjengeliggjøres for dem som trenger det. Hvem kjøper vel antibiotika på gaten? Har jeg hull i logikken her?

Legalisere gift. Kjempegod ide.

Hvilken idiot er det som har kommet på dette? Det er som å dele ut alkohol til alkoholikere i håp om at vi skal få mere kontroll… latterlig. Hvilken kontroll er det vi får da? Skal vi selge GHB over disk? Speed og LSD? La våre håpefulle tylle denne rottegiften i seg….?
Helt utrolig forslag. Jeg gremmes.

For det første. Vi deler faktisk ut alkohol til alkoholikere. Det er det som skjer hver dag på vinmonopolet og i nærbutikken. Kontrollen får man på samme måte som på vinmonopolet. Godt kursede ekspeditører som utfører alderskontroll, og evt. kontroll av kjøpetillatelse hvis det blir aktuelt. Jeg ser at IP-adressen din er assosiert med politiet. Jobber du som politi? I så tilfelle er det interessant om du er åpen om dette, så kan vi få en debatt fra flere ulike perspektiver.

Til dere andre som har lagt inn kommentarer, og til dere som tenker å kommentere. Jeg har av ulike årsaker stort tidspress, og vil ikke ha mulighet til å kunne moderere og svare på kommentarer den nærmeste uken. Litt dårlig timing, men jeg kunne ikke forutse at bloggen min ble linket til fra VG.no når jeg la ut innlegget. Håper dere har forståelse for dette, og ikke mistenker meg for sensur eller lignende. Beste hilsener Tor Øyvind Westbye

Svar

Nå må man jo betale for giften åkkesom, så det er ingen som deler ut noe som helst. Noen argumenterer for gratis utdeling av heroin, men det er selvfølgelig en dårlig idé på flere måter.

Men svaret på skrekkscenarioet du fremstiller er at disse stoffene var lovlige i Norge før krigen. Og markedet var nok til å holde disse stoffene der de hører hjemme, nemlig på apoteket, hos dyrelegen eller på noen pøbber. Ingen matbutikk f.eks ville dengangen være bekjent med å selge slike ting, REMA 1000 har selvfølgelig heller ikke lyst på et sånt pr-mareritt idag. Og under legalisering vil ikke profitten være nevneverdig uansett. Det finnes andre økonomiske grunner også, matbutikker selger ikke bilmotorer eller tv’er heller, selv om de har lov, fordi dette er spesialistvarer. Akkurat som heroin. Du må huske at det er forbudet som er «funnet på», legalisering er den historiske normen og det eneste utprøvde systemet. Og det fungerte utmerket.

Jeg mener litt stigmatisering kan være bra, jeg vil ikke at narkomani skal aksepteres som en slags åpen folkesykdom sånn som mange andre. Romantiseringen av narkomani er også et resultat av forbudet fordi vi har tvunget de narkomane til å vise hvor langt de er villige til å gå for å beholde opiumen. Og til vår alles forferdelse så går mange av de av egen vilje i døden i forsøket på å skaffe stoffet. Da finnes det ingen gullerot fristende nok og ingen pisk vond nok for å få de til å slutte. Men andelen opiumsbrukere er (u)heldigvis stabil, det finnes ingen kjent kur for narkomani, men det er ikke smittsomt heller. Hvis vi beveger oss tilbake mot full legalisering av alle stoffer så vil vi sakte men sikkert gå tilbake til den ansvarskulturen vi hadde før forbudet. Hvor de narkomane jobbet, oppførte seg ansvarlig, betalte for seg, kunne hemmeligholde bruken noe og ikke var til plage for oss rusfrie. Bare så lenge de fikk ha opiumspipa i fred. De viker ikke fra det ene kravet, på samme måte som vi ikke viker fra kravet om mat og vann. Sånn er det bare, uansett årsak.

Du er tydeligvis ikke veldig opplyst. Ta deg litt tid til å undersøke emnet før du uttaler deg.
17 Stater i USA har allerede cannabis butikker og 17 stater holder på å stemme for å få det. Portugal og nederland har avkriminalisert det og med stor suksess.
Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at forbudet ikke fungerer.

http://www.forbes.com/sites/erikkain/2011/07/05/ten-years-after-decriminalization-drug-abuse-down-by-half-in-portugal/
http://healthland.time.com/2010/11/23/portugals-drug-experience-new-study-confirms-decriminalization-was-a-success/

Takk! Tenk om flere kunne tenke som deg, da hadde mitt liv som rusmisbruker sett annerledes ut i dag. Hvis jeg lovlig kunne kjøpe «medisin» jeg trenger på ett apotek, hadde jeg sluppet å bidra til å skape det miljøet som er i Oslo. Til Just E. Ring det er ingen som gidder å bruke penger på å kjøpe hasj på Plata til en elendig kvalitet når du kan gå på apoteket/coffee shop å få prima vare.

Hvem fanden gidder å kjøpe samme slags hasj på apoteket til 200 kr grammet av en person i hvit frakk når alt og alle kan fly rundt med ei bønne til salgs i lomma si?Jeg har vært på høringer med mange i Stortinget og de sier at skulle dette noen gang bli til salgs i et apotek ville det koste såpass …..Og hvem er så naive og tror at ikke dette blir ei gullgruve for all slags mafia?Bli voksne!!! 😦

Ja hvem gidder å kjøpe kvalitet, fremfor noe en ikke vet hva er. Hvem er det som kjøper smuglersprit av Fallo i dag? Isteden for å betale noen kroner ekstra for varer som man vet hva inneholder.

Svart marked vil alltid eksistere. Idag er det svart marked 100%.

hasj og cannabis er planter, det koster ikke en dritt å produsere, i dag koster det 150 kroner for dårlig kvalitet på grunn av forbud, det smugles over halve verden og for hver grense det flyttes over eller hvert organiserte ledd det går igjennom så tas det godt betalt. hasj koster i første ledd (marocco foreksempel) maks 5 kroner grammet.husker en sak hvor toska hadde fått noen til å hente en lastebil for han. det var snakk om 11 tonn tror jeg. han hadde betalt et par kroner pr. gramm. når menn som dette kan tjene sykt mye penger, tror du ikke da myndighetene kunne gjort det samme?? klart de kunne.. i amsterdam koster det 150 kroner for to gramm med den BESTE marihuanaen.. og det er INGEN som kjøper hasj eller cannabis i bakgatene på red light district, for å si det sånn.. om hasj blir legalisert, så vil apotekene/ coffe shops kunne selge meget gode varer til 150-200 kroner grammet, og da har jeg lagt inn 75% til myndighetene. det vil da selvfølgelig bli enda mer kriminelt å selge stoffer. og vi kan konsentrere oss om å ta mafia og ikke brukere. det er DU som er utrolig naiv vis du ikke tror at dette nettopp ER en gullgruve for mafia… jeg sier heller til deg, du er tydelig vis voksen fra før, så begynn å tenke nytt, du kan virkelig ikke ha satt deg noe særlig inn i ting..

Det virker som du aldri har røkt hasj noen gang i ditt liv, for om du hadde det så hadde du kanskje vist at den «hasjen» man får kjøpt av en utlending på Plata i Oslo IKKE kan sammenlignes med det du får kjøpt på Coffee shops. Jeg har selv vært i Amsterdam og veit godt hva forskjellen er på Plata hasj og ordentlig hasj. Jeg sier ikke at alle narkomane kommer til å ha penger til å kjøpe hasjen sin på apoteket, men det finnes mange forskjellige narkomane. Ta meg for eks. jeg er ass butikksjef på en stor dagligvare kjede her i Norge, jeg tjener over 400000 kr i året. Jeg har penger til å kjøpe varer på apoteket, jeg vil gjerne betale for kvalitet istedet for å gå rundt i dårlige strøk i Oslos gater å få ting jeg ikke er 100 % sikker på hva er. Til dere andre som er så i mot sprøyterommet i Oslo, hva vil dere (barna deres!) helst se, narkomane som setter seg ett skudd på åpen gate og kanskje der å da setter seg en overdose eller skal det forgå under oppsyn av helsefag utdannede mennesker som faktisk kan hjelpe meg hvis jeg er så uheldig å sette meg en overdose på heroin? Det er ingen andre mennesker enn meg og andre brukere av sprøyterommet og de som jobber der som hva jeg gjør, så slipper jeg å sette det skuddet foran barna og voksne. For meg høres det bedre ut. Fordi det vil uansett åssen du vri og vender på det vil det alltid finnes mennesker som har behov for å sette seg en dose med heroin.

Så få er avhengige fordi det er ulovlig. Hadde det vært legalt hadde flere vært avhengige. Som med alkohol. Svært mange drikker det hver helg til de er så drukne at de skader seg selv og andre. Helevesenet på slite enomt hvert år fordi befolkningen får selv bestemme å ruse seg med et farlig stoff.
Sånn er det med såkalt narkotika. Men i motsetning til alkohol så er det ulovlig. Hadde det vært lovlig hadde vi hadde det samme problemet som med alkohol. Med enda større sykehusregninger.
Jeg synes det er bra at alkonol er det eneste lovlige rusmiddelet. Man må få usa-tilstander hvis man skal tillate alt mulig. Alle må ha forsikring…..hvis de skal få hjelp.
Ingen tvil om at hasj eller marihuana er rusmidler med visse skadevirkninger.
Jeg synes kun terminale f.eks. fra kreft skal kunne bruke det.
Friske folk blir bare ødelagt av det. Hvem skal betale etterpå?
Helt enig at terminale og svært syke skal få ta det, men INGEN andre!
Vet at neon kreftforskjempere plutselig nå vil lage en reklame….men dere selv skjønner vel at ikke all kreft kan leges i Norge selv om vi er styrtrike…Er dere ikke for lindrende midler? Ingenting som tyder på at Norge betaler for veldig dyr medisin slik at noen få ødelegger for svært mange….

Det her må være noe av det største makkverket jeg har lest av holdninger. Jeg får vel begynne med det åpenbare: (håper at visse tags fungerer her, om ikke vil dette svaret se rart ut)

Så få er avhengige fordi det er ulovlig. Hadde det vært legalt hadde flere vært avhengige.

Det finnes ingen forskning eller studier som tilsier at dette er tilfellet. Faktisk så viser
forbudstiden med alkohol her til lands at folk drakk mer da. Det samme skjer med rusmidler i dagens samfunn, fobruket har økt, tilgangen har økt, alt har blitt verre. Dessuten, bruk er ikke det samme som misbruk. Faktisk har det seg slik at de som ender opp med å misbruke rusmidler gjør det pga underliggende årsaker, ikke pga rusmidlene i seg selv. Tror du folk som misbruker hasj gjør det fordi de er avhengig av en daglig dose hasj? Såklart ikke.

Det handler ene og alene om at vedkommende sliter med noe i livet sitt og ikke klarer å håndtere det, og velger derfor å flykte ifra det. Og rusmidler er da en enkel måte å flykte på. Gambling gjelder det samme, spilleavhengighet (dataspill) etc. Og i veldig mange tilfeller, særlig rusmisbruk, viser det seg at det er underliggende psykiske årsaker.

Sånn er det med såkalt narkotika. Men i motsetning til alkohol så er det ulovlig. Hadde det vært lovlig hadde vi hadde det samme problemet som med alkohol. Med enda større sykehusregninger.

Nei. Vi har allerede det samme problemet som med alkohol, til tross for forbudet, men ville sykehusregningene vært større? Jeg tviler. Faktisk så viser resultat ifra land som har gått bort ifra fordud og straffelinjen at forbruket går ned, misbruket går ned og at livskvaliteten generelt har blitt bedre både for brukere og misbrukere. Dessuten kan man drive med langt mer opplysning og informasjonskampanjer om forsiktig og sikker bruk.

Og ikke minst, ved en eventuell legalisering så får man også kontroll på stoffene som selges. Er det heroinen som ødelegger menneskers helse eller er det livsstilen tunge heroinavhengige lever som ødelegger den? Såklart er det det siste. Ren heroin er knapt fysisk skadelig (om i det hele tatt), og pga et illegalt marked så selges det mye svineri, både innen heroin, amfetamin, kokain og hasj (og andre stoffer)

Jeg synes det er bra at alkonol er det eneste lovlige rusmiddelet.

Ja, du er fornøyd sålenge din frihet ikke er under angrep? For det er hva dette handler om, friheten til å velge selv hvordan man vil leve sitt liv og behandle sin kropp. Det du derimot kan se på er hva forbudslinjen mot rusmidler har ført til. Har det litt bedre av den grunn? Oslo kalles ikke heroinhovedstaten i Europa for ingenting.

Ingen tvil om at hasj eller marihuana er rusmidler med visse skadevirkninger.

Og hvilke skadevirkninger er det? Forskning viser at bruk (ikke misbruk) ikke har noen vedvarende skadevirkninger, for det som er av fysiske virkninger forsvinner når bruken opphører. Faktisk så er det skadelige ved det i dagens samfunn at mye av det som selges ikke er rent stoff og at det røykes i stor grad, men det kan også inntas oralt og da eksisterer det ikke skadevirkninger. Merkelig hvordan forskning ikke er enig med det.

Friske folk blir bare ødelagt av det. Hvem skal betale etterpå?

Du må gjerne forklare meg hvorfor flere hundre tusen nordmenn ikke har blitt ødelagt av stoffet. Dessuten, hvem skal betale? Staten såklart, det er derfor vi betaler skatt. Om du ikke trener og spiser sunt koster det staten mer penger fordi folk som ikke gjør det blir lettere skadet og syk. Derimot ser jeg ikke du foreslår et statlig kosthold og treningsregime for å bli kvitt kostnader i samfunnet. For det ville vært en for stor inngripen i folks personlige liv, ikke sant?

Jeg har i det siste fokusert veldig på akkurat narkotika og rusmidler på min blogg, og jeg anbefaler deg å lese litt av det jeg har skrevet. Du kan f.eks. starte med serien som heter ‘Narkotika som medisin’ som foreløpig har kommet i 4 deler – http://2rejohnsen.blogspot.com/2012/03/narkotika-som-medisin-del-4-mdma.html

Myter og legender i narkotikdadebatten – http://2rejohnsen.blogspot.com/2012/03/en-guide-til-myter-og-legender-i.html

Deretter håper jeg for din del at du velger å ta til deg kunnskap fremfor å tro at ting du har blitt fortalt er riktig. For ting du har blitt fortalt er kun det, ting du har blitt fortalt. Og din egen personlige overbevisning, eller andres, skal ikke være grunnlag for lovverket. Lovverket skal være basert på fakta og vitenskap, det er ikke dagens lovverk.

Kjempe bra innlegg!! Jeg er en tidligere kriminell og rus misbruker, å jeg kunne ikke sakt det bedre selv.

Dette er jo drittsnakk. Tar du dop, blir avhengig og kaster du bort livet som du har, sucks to be you.
Ingen andre å skylde på en deg selv, uansett om du kanskje har det hardt, eller vil bare prøve.

Samtidig burde NAV bli strengere, slik at du skal faktisk ha en dokumentert skade, fysisk eller psykisk før du får noe.
Sett ned sykepenger fra 100% til 80% fra starten av sykemeldingen.

Der har du noen av mange ting som hadde gjort folket til et mere arbeidsvillig og produktivt folk.

Igjen, man må ta konsekvensene som blir gjort her i livet, voks opp.

Ja, folk dør pga. forbud mot narkotika. Men det kan være det samme med dem. Det er jo nettopp kriminelle plagsomme folk som dør. Man kan bruke visse narkotika lovlig – under legebehandling. Og man kan ruse seg lovlig – på alkohol og nikotin. Vi mangler ikke muligheter for rus!

Legalisering vil gi færre «brekk» for «penger til dop», men flere overdoser og flere ubrukelige folk som ikke kan forsørge seg på grunn av overforbruk. Jeg har ikke lyst til å forsørge dem heller! For ikke snakke om alle de som vil bli slått ihjel av rusfolk i kokain/amfetaminpsykoser. (Akkurat som vi nå i blant plages av fulle folk, men det er lettere å se på avstand at noen er full.)

Kriminalitet blir det ikke slutt på. Det vil fortsatt være salg til mindreårige, salg av «ekstra sterke blandinger» osv. Og billigere heroin vil likevel ikke bli gratis heroin. Når penga tar slutt blir det fortsatt brekk – trygd finansierer ikke daglige 50-kroners doser heller.

Har brukt stoff i 15år og vært på behandlingsteder hvor det blir behandlet både alkoholikere og rusmisbrukere over 70 prosent av de som er inne til behandling er der pga narkotika de som er der for alkohol er eldre mennesker som har drukket i mange tiår. for 20 år siden var det nesten bare alkoholikere på dissse behandlingssenterene. Er ikke mange som blir avhengig av alkohol lenger, nesten alle som blir avhengig av rus nå i disse dagene er pga narkotika ikke alkohol. ruspolitikken sånn den er i dag fungerer ihvertfall ikke. så synes dette var et kjempe bra innlegg og kunne ønske flere ser det samme som deg.

Synes det virker som om noen av innleggene her vitner litt om mangel på direkte erfaringer fra dette området. Er selv en som dessverre har vært (og er til tider ennå) bruker og har misbrukt så å si alt foruten heroin, siden jeg var 18-19 år. Er nå 35 og bruker fortsatt store deler av livet til å ruse meg. Hvorfor vet jeg egentlig ikke, hadde jeg vært klar og bevisst på grunnen så hadde jeg vel trolig unngått dette – i mitt tilfelle i hvertfall. Jeg vet det er mange som er «plata-narkomane», men føler at det ofte glemmes alle de andre narkomane. Tenker da på de som er som meg. De som er i full jobb og tilsynelatende fungerer normalt som andre «vanlige bidragsytere til samfunnet» gjør. Jeg vet av erfaring at det er svært mange som er like hektet på narko (inklusive heroin) her, som de folk flest tenker på når de tenker på narkomane (les. litago drikkende, plata heroinister). For oss er ikke det største problemet pris eller etterspørsel. Problemet er heller noe jeg ikke helt klarer å sette fingeren på, trolig noe med kjedsomhet, mangel på spenning, en slags virkelighetsflukt eller kanskje mangel på dette å gjøre. Jeg tror i hvertfall ikke jeg ruser meg pga at det er forbudt og ulovlig, og det har ikke noe med at det er spennende pga forbudet å gjøre. I tillegg så lurer jeg på hva folket her inne mener om oss narkomane med mer sammensatte narkoproblemer i tillegg til alkohol problemer? I hvertfall i min bekjentskapskrets så er det veldig vanlig å ruse seg på alkohol samtidig med narko..og vi kan vel heller ikke kalles kriminelle i ordets rette forstand – utover det å misbruke ulovlige substanser..hva mener dere om løsninger på sånne som oss?

Er nå 35 og bruker fortsatt store deler av livet til å ruse meg. Hvorfor vet jeg egentlig ikke, hadde jeg vært klar og bevisst på grunnen så hadde jeg vel trolig unngått dette – i mitt tilfelle i hvertfall.

Har du søkt hjelp? Jeg vet det høres søkt ut å spørre om dette, men det er mange som ikke søker hjelp, og dessverre, mange som søker hjelp får ikke den hjelpen de trenger. Det siste punktet gjelder derimot for det meste de tyngste narkomane, og ut ifra det du sier så tilhører ikke du den gruppen?

Derimot så viser forskning i de siste tiårene at personer som velger å ruse seg over tid, evt utvikler et rusproblem som oftest har underliggende årsaker. Det kan være hva som helst av årsaker, sosiale, psykiske osv.

Forøvrig så virker det som om du er i jobb og ikke har noen andre problemer i livet ditt ellers? ISåfall vil jeg anta at din rusbruk er rimelig moderat da du faktisk ikke har latt det gå utover andre aspekter i livet ditt.

Og slikt sett er du i en heldig posisjon sånn sett. Du har fortsatt gode muligheter for å klare å slutte med ditt rusbruk på egen hånd da du fortsatt virker å besitte jobb, omgangskrets m.m., men om du virkelig ønsker så har du også muligheten til å søke hjelp til å slutte.

hva mener dere om løsninger på sånne som oss?

Jeg mener at løsninger for personer som deg allerede er tilstede i dagens samfunn, og at legalisering/avkriminalisering også ville vært til det bedre for dere. Problemet i dagens rusbehandling er mangel på ettervern og oppfølging til de tyngste narkomane som er inne til behandling. For det er de som trenger hjelp til å skaffe seg bolig, jobb, sosial omgangskrets osv. Og det er der mangelen er i norsk rusbehandling (Der og mangel på avrusningsplasser såklart)

Men som du sier, du vet ikke hvorfor du ruser deg (kanskje synes du bare det er gøy?) og det tyder kanskje på at du sliter med noe du ikke vet at du sliter med? F.eks. så er et nøkkelord for personer som sliter med depresjon at de sjelden er klar over at de er deprimerte og lider av det. Jeg har selv vært der, og jeg kan trygt si at min rusbruk gikk kraftig opp når jeg led av depresjon. Derimot så søkte jeg hjelp, fikk det og lever i beste velgående igjen. Og med det så forsvant også den overdrevne rusbruken ifra mitt liv.

Jeg skal være forsiktig med å psykoanalysere noen over nett basert på en kommentar, men om du vil slutte med rus (evt redusere den kraftig), evt føler det er et problem, gå til din lege, forklar situasjonen, spør om hva han mener, hvilke tanker han gjør seg opp om din situasjon osv. Det viktigste her i livet, om man vil noe, men ikke får det til, er å be om hjelp.

Lovlig eller ulovlig ?
Hvis noen ungdommer her på bygda blir tatt i politikontroll, med et par gram Hasj i lomma, så blir de taua inn. Det blir sak, og i det minste ei bot. For de har å betale med, i det minste bilen som kan takes pant i.
I Oslo er det sprøyterom, der bukerne kan komme å få seg ei gratis ren sprøyte, og sette sitt skudd. Stoffet har vel han også med seg i lomma. Et mye sterkere stoff, ingen pågripelse, ingen bot. Kan noen forklare logikken. Kanskje Faremo kan ? Skulle gjerne sende en sms og spørre.

svaret er at krigen mot narkotika er tull.. det er en krig som aldri burde vært startet. det er ingen som vil drive med heroin. de havnet der fordi andre ting i livet dems gikk til helvete og de begynte å gi faen.. ved legalisering vil ikke flere begynne med heroin..
hasj er ofte noe som folk begynner med fordi de finner ut at det ikke er livsfarlig som de andre stoffene. de finner ut at hasj bare er avslappende og digg, vis man hadde gitt opp kampen mot narkotika kunne man latt folk ruse seg, og sette igang STORE kampanjer for å fortelle ungdommer at man ikke må røyke hasj vær dag, fordi da blir man surrete og uduglige, også kan man lære reste av befolkningen at heroin og amfetamin ØDELEGGER LIVENE DERES! så kunne man satt igang en NAZI HARDCORE aksjon mot organisert kriminalitet, som man kanskje hadde kommet noen vei med. først da ville tallene hos toll og politi begynt å bevege seg i en noe mer samfuns nytting retning.. jeg tror det er ganske mange fler i dette landet enn meg som klarer å innse fakt her.. man må bare tørre å stå framm og si det..

Du og skjønner vel hvorfor? Pr dags dato så er begge deler ulovlige, men selv politikere har erkjent at for de tyngste heroinavhengige så er det ingenting som nytter, og dermed har de gått over til å godta det som heter ‘skadereduksjonspolitikk’ (Anbefaler deg å ta en titt hos Foreningen for Human Narkotikapolitikk som har skadereduksjon som sitt hovedsatsingsområde).

For ved et sprøyterom så kan de komme og sette sitt skudd under medisinsk oppsyn, motta rene sprøyter, askorbinssyre etc og gi dem et sted å være fremfor at de finner seg et parkeringshus, park eller ei bakgata å gjøre det i.

Nå skal det sies at jeg er legaliseringstilhenger og synes ikke noe om at ungdom blir bøtelagt/straffet for å velge sitt eget rusmiddel, men det blir bare for søkt å sammenligne de to tilfellene dine og be om en forklaring på manglende logikk.

Friske folk blir ødelagt av marijuana, for en sinnsyk påstand. Så blir jo friske folk også helt ødelagt av øl og vodka og. Kjenner et hav av mennesker som både drikker øl, vodka, og bruker cannabis, men ingen av dem er ødelagte. Tvert i mot, de er aktive samfunnsborgere som passer sine jobs, og går til sport o.l. i fritiden. At de blir kriminalisert av et system som hører middelalderen til, er så noe annet. Cannabis er kommet for og bli, akkurat som whiskyen i forbudstidens USA, samfunnet taper bare på kriminaliseringen akkurat som den gang. Bill Clinton røykte marijuana i sine unge dager, og sikker fremdeles, men bortsett fra hans smak for hunkjønnet, tror jeg ikke han er spesiellt ødelagt. Undommer som blir tatt av systemet for og ha røyket cannabis blir stemplet for liver for denne uhyrlige kriminalitet. De som står inne for denne politikken er selv kriminelle, de driver heksejakt på unge mennesker, mens de banker sine koner i konjakkrusen.

En gutt på 24 år skriver her at han er blitt stemplet som kriminell fordi han ble tatt med et gram hasj, og har fått ødelagt sine fremtidsutsikter. Hvem er det som er kriminelle her, de som ødelgger livet for en ungdom, eller han som røykte en joint ? Ble selv tatt med noen gram hasj pga. en tyster, fikk 21 dager i isolasjon med brev og besøksforbud, ble behandlet som en livsfarlig terrorist. Resultatet var at jeg mistet all tro på rettsystemet i det land, og ikke giddet og bo der mere. Landet mistet en god borger, et annet fikk det i stedet for, men det var en dårlig investering for Norge, for de tapte allt de hadde kostet på meg i oppveksten. Har siden bodd i mere enn 30 år i et andet land, jobbet og betalt skatt, men aldri blitt terrorisert av verken politi eller rettsystem. For jeg er ikke kriminell, selv om systemet i Norge stemplet meg som det. Skal det fortsette på den måten ?

Her kjemper man i årevis for å få vanlig tobakk bort fra samfunnet, og så skal man legalisere narkotika! Som kriminelle, smyger røykerne seg rundt på gater og streder, og lurer på om «storebror » ser deg, og så er det noen som kjemper for legalisering av narkotika!! Hele samfunnet er gjennomsyret av at røyking er skadelig,og vi må bli kvitt uvesnet. Røyking innomhus , eller på utesteder er strengt forbudt, men narkotika, ja det skal liksom vere ok. For å sette det hele litt på spissen, ja så er det vel på tide at ALLE som er avhengig av vanlig tobakk, krever sin rett til egne røkerom !!! Blir narkotika legalisert, ja da har vi som samfunn tapt, ikke mer å si om den saken…jo forresten, INGEN blir tvunget til å verken drikke, røyke eller bruke narkotika, det er noe man velger å gjøre selv….å legge skylden på samfunnet, blir derfor feil !!

Æsj, dette er ett godt eksempel på Norges vemmelige mentalitet. Pass dine egne saker og drit i hva andre foretar seg på deres risiko. DU vet ikke MITT beste. Uansett, det er kriminaliseringen som skaper problemene rundt narkotika, ferdig med det. Skal vi basere lovverket på forskning og objektivitet, eller ditt makkverk av moral? Vekk med moralpolitiet, inn med forskningsorientert argumentasjon.

WS

Å sammenligne tobakk og cannabis er for meg litt svakt. Det et to forskjellige substanser og med to helt forskjellige formål. Tobakk er igrunn ikke noe annet enn skadelig og kan til og med skade folk rundt deg.
Cannabis som ikke nødvendigvis trenger å røykes engang er ikke skadelig for andre rundt deg og heller ikke for deg selv ved riktig bruk. Foruten de klare medisinske egenskapene ved cannabis så er det veldig nyttig og bra for en hel gruppe mennesker som sliter med diverse sykdommer.
Man blir heller ikke avhengig av cannabis på sammen måte som med tobakk.
Det å påstå at forbruket vil øke om man legaliserer er helt feil. Statistikken sier det motsattet i land hvor de har avkriminalisert cannabis. Både bruken, misbruken og kriminaliteten har gått ned de stedene hvor det er blitt avkriminalisert.

Slike innlegg som dette er perfekt eksempler på at propagandan har fungert i Norge og at vi må få opplyst folket om hva som faktisk stemmer skal vi komme noen vei.

Du har tapt for lenge siden. Du har helt rett at ingen tvinger deg, eller andre til å begynne. Men du, med samfunn, tvinger din «moral» på de som eventuelt gjør det. Og så hevder du samtidig at du vet andres beste?

Det var den historien med å kaste første sten….

Det er morsomt å lese om alle disse bessevisserne som er imot legalisering og sier at man bør forandre måten man bekjemper narkotika. Vell, siden dere sitter med alle svarene så foreslår jeg at dere, med alle svarene, gjør noe med det siden dere har så UTROLIG MYE PEILING!! Ikke sitt på et forum og beklag dere når dere kan redde massevis av brukere fra narkotika.

Det er så mange ignorante meninger her at jeg får vondt i hjernebarken. Dere aner jo virkelig ikke hva temaet handler om.
Og det nytter ikke å diskutere med slike folk, beklageligvis.

Jeg bruker ikke energi på å skive et langt innlegg med en rekke argumenter, for dere vil ikke gidderå lese ordentlig , men tar heller ting ut av sammenheng og strør på med stråmenn.

Så.

Google: Portugal + drug + decriminalization.

Så kan dere lese litt om statistikken som følger en avkriminalisering. De tallene taler for seg selv.

Hei !
Som rusmissbruker ca.30 år ( 23 år med Heroin ) er det mye som burde vært gjort !
Nå har jeg vært » rusfri » snart 7 år. med LAR Legemiddel Assistert Rehablitering !
Fra ung til voksen i et liv med rus er det kansje ikke så rart at ting som skole , jobberfaring mm. er ting som ikke er prioritert først !
Så uten skolegang lite jobberfaring kaster jeg meg ut i det Rusfrie liv med alt det innebærer av skumle folk i korridorer kontorer NAV å LAR og alle andre som skal rettlede meg videre til et liv bassert på teori dem lærte på skolen ( kan det virke som ) !
Etter litt tid spørte jeg om litt hjelp til å ta Datakortet siden data/pc var noe jeg alldrig hatt eller kunne noe om , men tenkte det kunne være en start på videre skole / kurs , utdanning !
Trur ikke du får jobb som varepåfyller i helvete uten litt datakunnskap ( spes. når en snart er 50 år )
Nå har jeg prøvd snart 7 år med alt jeg har av ressurser til å kunne få hjelp til skole/jobb mm. uten å lykkes nevneverdig !
Nå gjør ikke AD/HD ting så veldig mye bedre , men likevel har jeg klart å jobbe «ganske» mye med forskjellige ting i ruslivet !
Drev eget firma en periode på 5-6 år. som jeg rusa bort , taxi har jeg kjørt og vært fisker noen år. mm. !

Når LAR startet skulle det KUN være for folk med dokumentert fartstid og minumum 25 år. før Metadon ,Subutex ol. skulle være et alternativ til behandling !
Desverre tok det ikke mange dagene før ungdommen !7-20 år. fikk Metadon el. uten at andre allternativer var prøvd først siden dette alltid skal prøves før medesin !
De tunge brukerne ( langtidsheroinbrukere ) som f.eks. meg måtte vike for fjortiser som synes dette var fint siden de nå fikk Rusen sin gratis å kunne fortsette sin lek med døden !
Hva jeg egentlig skulle si var at før en starter på noe nytt eller bare fortsetter i det gamle , MÅ det først ordnes opp i det kaoset som nå råder !
For at folk som meg skal ha en rimlig sjans til å komme tilbake til livet igjen må det tilrettelegges mye mye mere . Heldigvis er jeg en av få som har litt familie som støtte når ting blir tøft, men stakkars de andre som står uten ressurser eller folk til å hjelpe seg , for LAR eller NAV er det lite å hente for en som bare er en NARKOMAN alltid narkoman å DEG trur vi ikke på !
En ting er 100% sikkert, å det er at noe må gjøres siden strengere lover mere fengsel mm. bare har gjort ont værre !
… En trenger ikke godta den urett som ikke rammer en selv.

du er en av få som ikke gidder å sette deg inn i saken. faktaene ligger på bodet, vi gjør dette fordi vi vet at det vil skape en MYE tryggere framtid for våre barn. og det er faktisk skammelig at ikke mennesker som deg GIDDER å sette seg inn i hvordan vårt land er, hvordan verden er og hva som faktisk fungerer. SKAM DEG, jeg ser på deg som en av de skyldige vis mine barn blir heroinister.. dønn serriøst…

Tror du må lese innlegget og kommentarene en gang til «Anne M»… For du er helt på bærtur.

«Hele samfunnet er gjennomsyret av at røyking er skadelig,og vi må bli kvitt uvesnet. Røyking innomhus , eller på utesteder er strengt forbudt, men narkotika, ja det skal liksom vere ok. For å sette det hele litt på spissen, ja så er det vel på tide at ALLE som er avhengig av vanlig tobakk, krever sin rett til egne røkerom !!!»

– Det hele handler om avkriminalisering og å få kontroll på den organiserte kriminaliteten, for jeg tipper du hadde satt mer pris på å leve i et samfunn der det er mindre organisert kriminalitet og der systemet er mer tilpasset for de som VELGER å bruke narkotika. Dette handler ikke om at folk skal drive å ruse seg foran deg eller på egene rom på byen.

«Blir narkotika legalisert, ja da har vi som samfunn tapt, ikke mer å si om den saken…jo forresten, INGEN blir tvunget til å verken drikke, røyke eller bruke narkotika, det er noe man velger å gjøre selv….å legge skylden på samfunnet, blir derfor feil !!»

– Så fint for deg at du velger å leve et liv uten det da! Men igjen, ingen som legger skylda på samfunnet for at de er brukere heller, ivertfall ikke som jeg kan lese i denne artikkelen.
Les igjennom to ganger før du slenger fra deg med sånt..

Og en ting til: “Blir narkotika legalisert, ja da har vi som samfunn tapt, ikke mer å si om den saken…»

Vis meg et land der de har legalisert der forbruket/kriminaliteten eller generelt ting har blitt værre!
Det som er feil med samfunnet er sånne folk som deg.

Glimrende perspektiv på det meste! Jeg er dog ikke uten videre enig i at rusmisbrukere er syke.
I det bildet er det snarere samfunnet som skaper tapere og skyfler dem fra seg på dødens rand, som er «sykt». Arbeid til alle er vakre ord. I realiteten sier Staten fortsatt: få deg en utdannelse, klipp håret og skaff deg dine egne penger! De som av etniske grunner ikke lenger kan mønstre
på som smørere eller byssepiker, eller begynne som lærling uten minst 10-årig skolegang, må idag gå 13 år på skole for å kvalifisere seg selv til et arbeidsliv. Det er som «folkeskolen», som har skapt gründere som Olav Thon, er blitt umoderne, selv om alle etterlyser innovasjoner or what?
Samtidig blir Guds ord nedvotert som vår norske tro og kulturreferanse, og arbeiderbevegelsens solidaritetsbegrep omhandler ikke lenger dem uten arbeid, men med. Hundre år etter Lenin, har arbeidere og kapitalister forent seg mot alle som ikke er i arbeid eller skaffer seg egne penger.
I Norge holder det private næringsliv, toll og oljepenger liv i offentlig ansatte, trygdede, minste-
pensjonister og de som faller utenfor «systemet». Mer enn en av tre deltakere i samfunnet, må få penger fra Stat og kommune for å overleve. Da blir fradraget for fagforeningsmedlemskap eller NHOs medlemsbedrifter en like hellig ku som det å sette hasj og syntetisk narkotika i samme bås.
Det er urettferdig at Staten gir skattelette på 3000 kroner i året (?) til de som klarer å forhandle frem høyere lønn og bedre vilkår for sine egne fordi det går ut over de som er uten arbeid.
Hvor mange offentlige trygde, pensjons- eller sosialhjelpskroner som holder liv i den svarte økonomien, har jeg ikke statistisk kjennskap til. Jeg vet av andres erfaring at det i og for seg er riktig at hasj fører til sterkere stoffer. Når det er tomt for hasj, kjøper mange hvit pulver i stedet.
I den grad vi kan skape et samfunn der rushensikten, ikke middelet, blir sett på som naturlig –
og ingen faller utenfor selv om de tar/får seg et glass for mye, vil vi få et mye tryggere og mer farverikt felleskap. Idag er det tvang og «1984» x 666 over alt. Jeg tror vi må vi elske vår neste,
som vi elsker oss selv, før vi kan friskmelde den sterkeste og svakeste i hverdagen rundt oss!
Da blir vi samtidig kvitt egoismen, narcisismen, den kyniske kriminaliteten og statlige overgrep.
Kr. Kristiansen,
Kristiansand S

enig med bloggskriver her. vil bare tilfoeye at folk som tar seg et glass vin/roeyker en joint etter endt arbeidsdag,ikke gjoer dette for aa flykte fra noe/har problemer/er syke o.s.v.jeg roeyker meg en joint for aa slappe av og det har jeg fortjent etter en dag med stressende,tungt ,utakknemlig arbeid.har i lange perioder av mitt liv roeyket hasj/marihuana og jobbet hele tida,samt oppdratt to flotte barn som naa er voksne [de roeyker ikke tobakk en gang].ble etterhvert saa lei av aa bli betraktet som en kriminell i norge at jeg flyttet til nederland.norge ble en skattebetaler og en god omsorgsarbeider fattigere,men det er vel slik de vil ha det.

Det er alltid godt å se hvordan forståsegpåere som Anne M trur de vet alt om noe de aldri har prøvd og ikke aner noe om, annet enn det de er blitt fortalt. Flott! Dere har jo ikke forstått noen ting! Rusmidler vil man alltid få tak i, det er lettere enn å få kjøpt øl på rimi. Dealeren har jo aldri stengt. Som bruker får du alltid tak i, om du bor i oslo eller i finnmark..

Dette forstår tydeligvis ikke våre politikere og størstedelen av befolkningen i Norge, for da hadde de vel innsett at forbudspolitikken aldri har fungert, eller vil fungere.
VIL DU HA, SÅ FÅR DU TAK I!

Hadde de bare skjønt det, så hadde de vel legalisert det for lenge siden. Jeg tror ikke vi får mer misbruk av den grunn, for vil du fyre en jonas, så drar du en plass og henter deg jonas. så enkelt er det… Ved legalisering så vil vi i det minste få kontroll over salget, staten tjener penger og mye av det kriminelle fundamentet vil bli borte av seg selv, og den organiserte kriminaliteten vil etterhvert falle bort. I hvertfall i narko sammenheng.

Skal staten øke jakten på narko, vil det koste oss skattebetalere helt sinnsyke summer, da vi har ei veldig lang grense og passe på, og dette er vel nesten ikke gjennomførbart, med mindre vi setter opp gjerder rundt hele landet og stenger all grenseovergang, og kontrollerer hver bil, båt og fly som passerer grensa. I tillegg kan du dyrke eller framstille mange av disse stoffene ganske enkelt hjemme.
Prisen på stoff vil bare øke, og gjøre det enda mer lukerativt for våre kriminelle venner.

Hva blir da konklusjonen på dette? fortsette som før, og tenke at så lenge vi ikke ser det, er det ikke der? eller faktisk tjene penger som kan brukes til behandling, få kontroll over salget og slå beina unna de største, mest lukerative kriminelle nettverkene?

Det er bare helt fantastisk hvordan vi Nordmenn kan sole oss i vår egen naivitet, og bruke en modell i 60 år, som alle ser ikke fungerer, men aldri en gang vurdere å prøve en annen vinkling på å løse ett problem som etter dagens modell bare vil eskalere og bli større i omfang!

Gratulerer til alle, i deres uvitenhet, naivitet og dumhet for at narkopolitikken her i landet har skjært seg så fullstendig av skaftet, og at vi fortsatt skal kjøre samme linje i år etter år etter år!

For en stund siden var jeg på konsert i oslo, varte litt lenge så jeg måtte ta taxi hjem for å ikke trave gatelangs hele natta. På veien hjem ble taxien stoppet i politikontroll. Jeg ble tatt ut og fikk lommelykter i øya i flere minutter mens konstablene påsto at pupillene mine var svære. Tror jeg hadde drukket tre eller fire øl den dagen, ikke no cannabis! men ble dratt med til Sandvika politistasjon og satt på glattcella i 14 timer! Påstanden var bruk av marihuana, noe jeg nektet for. Fikk bot på 3000 kr som jeg nektet å betale. Har ikke hørt noe mer fra dem siden. Snart ett år siden. Snakk om overgrep. Kan ikke politiet bruke sine ressuser på å bekjempe vinningskriminalitet og økonomiske svindlere i stedet for å jakte på ungdommer. Er mange eksempler i asker og bærum på direkte jakt fra politiets side på ungdommer som ikke skader noen. Folk må få bestemme over seg selv og sitt eget inntak og privatliv! Har ihvertfall null tillit til Politiet. Og det kan fort bli flere som meg. Det er resultatet av det såkalt «forebyggende» arbeidet deres.

OK, her var det mye tekst…

For å komme til poenget – du virker som en åppegående mann med masse flotte, smarte tanker og ting å snakke om. Dype ting som sikkert mange kan lære noe av på en reinværsdag.

Så – Er du singel?? 😉

Legalisering eller ikke er først og fremst et politisk spørsmål. Det handler om hva du tror på, hvilke mål du har for samfunnet, og hva du er villig til å kompromisse med. Det er nemlig alltid et kompromiss. Selv i forskning på dette temaet, vil konklusjonene i stor grad være farget av det ståstedet man hadde før forskningen startet. Å påstå man sitter på fasiten blir dermed noe pretensiøst. Som i all samfunnsutvikling har man ikke fasiten før løsningen har vært prøvd. Det som virker ett sted, trenger slett ikke å virke like godt et annet sted. Problemet med enkelte løsningsforslag er at de kan vise seg å være irreversible om de er feilgrep.

Legalisering av rusmidler er nettopp et slik forslag. Det er dette analogien din om forbudstiden mot alkohol viser, ikke at forbudet i seg selv er et feilgrep. Grunnen til at forbudet ikke fungerte var at man tok fra folk en innarbeidet rettighet som var – og fortsatt er – en viktig del av kulturen. Legalisering av nye rusmidler går den andre veien. Det gir folk nye rettigheter og er starten på å bygge en ny kultur basert på disse rettighetene. Å blokkere byggingen av denne kulturen er ikke på langt nær så vanskelig som å forsøke å rive den ned senere. Kampen mot tobakken viser dette. Til tross for kjente og alvorlige skadevirkninger fortsetter folk å røyke. Nå ser vi en tilbakegang fordi det begynner å bli sosialt uakseptabelt å røyke. Dette handler om en endring i kultur som har tatt enormt lang tid, delevis hjulpet av stadig strengere lover som gjør det vanskeligere å røyke. Innføring av et nytt forbud derimot, ville neppe ha hjulpet. Argumentet ditt er derfor etter min mening ikke relevant.

Mitt utgangspunkt er at rusmisbruk er et onde som bør bekjempes. Rus som sådan er ikke en menneskerett, og for samfunnet er enkeltindividers rusbruk en stor belastning. Jeg er en relativt liberal person, men i denne saken må jeg sette fellesskapets behov høyere enn individers ønsker. Fra mitt politiske ståsted er det derfor isolert sett ingen gode grunner til å legalisere nye rusmidler. Videre er det som sagt min vurdering at en legalisering nå vil være nærmest umulig å omgjøre i framtiden, og derfor er det en løsning jeg ikke er villig til å prøve.

Dagens lover fungerer ganske bra for meg, men jeg ønsker en reform på hvordan vi håndhever dem.

Jeg vil fortsatt at samfunnet skal bruke ressurser på å bekjempe ulovlig import, distribusjon og salg av både lovlige og ulovlige rusmidler. Legg merke til at med begrepet «ulovlige rusmidler» videre i denne teksten inkluderer jeg også lovlige rusmidler som er innført og omsatt på ulovlig vis. Omfanget av ulovlig omsetning av lovlige rusmidler i dag, viser at dette uansett vil være et problem. Problemet opptrer uavhengig av om vi legaliserer rusmidlene eller ikke.

De som deltar i denne aktiviteten er kyniske mennesker som fortjener knallharde straffer. De sprer i ytterste konsekvens død og fordervelse mot profitt, og fortjener ingen nådig behandling. De jeg ønsker å ta, er først og fremst de organiserte bakmennene. De som selger for å finansiere egen bruk er ikke primærmålet mitt. For å stoppe de sistnevnte, må man først og fremst behandle misbruk. Likevel, for å kunne sette inn tiltak kan det være nyttig å beholde forbud mot småskala distribusjon og salg.

Kjøp og oppbevaring av ulovlig omsatte rusmidler til eget bruk bør ikke automatisk utløse en straffereaksjon fra samfunnets side. Problemet er at jeg ønsker å beholde en straffereaksjon som et preventivt virkemiddel. Vi vet at strafferisiko er et virkningsfullt preventivt korrektiv for noen av oss. Den muligheten til å hindre rusmisbruk vil jeg ikke rokke ved, selv om det ikke virker for alle. Vi vet også at for de som allerede har krysset denne linjen mellom samfunnets oppfatning av rett og galt, har ikke trusselen om sanksjon like stor tyngde lenger. Det er ikke et argument for legalisering av stoffer og liberalisering av illegal omsetning at fortsatt forbud kriminaliserer brukere. Her må vi være tindrende klare på ansvarforholdet: De som velger å kjøpe og benytte ulovlige rusmidler, velger samtidig å kriminalisere seg selv. Ingen tvinger dem. Slik vil det alltid være, uansett hvor vi legger grensen. Et juridisk skille bør ligge mellom bruk og misbruk, sett fra et medisinsk kyndig ståsted. Bruk kan utløse straffereaskjon, mens misbruk der straff virker mot sin hensikt ikke gjør det.

Misbruk er ikke en bevist handling som kan korrigeres med sanksjoner, men en sykdom som må behandles. Her svikter samfunnet i dag. Rusomsorgen i Norge er i en skammelig forfatning. Det er en skam at selv ikke misbrukere som er motiverte får behandling. Det er en skam at misbrukere som går nyktre ut av behandlingsinstitusjoner ikke får oppfølging og havner tilbake i misbruk etter kort tid. Det er en skam at misbruk kan få pågå ubehandlet i årevis. En passende sanksjon mot misbruk er derfor en verdig behandling og generell habilitering. Straff hører ikke hjemme i et slikt behandlingsløp. Men det gjør ikke legalisering heller. Når det gjelder behandlingsmetoder under kyndig medisinsk oppsyn er jeg forøvrig åpen for å prøve det aller meste, men det er en annen debatt.

Hvis man likevel skal diskutere legalisering av enkelte rusmidler, i prakis snakker vi om cannabis, er det et soleklart krav for meg at hele næringskjeden skal være drevet på lovlig og regulert måte. Jeg er ikke for å legalisere salg av rusmidler som er dyrket fram og produsert på ulovlig vis i opphavslandet. Å legalisere siste ledd i en kriminell kjede løser absolutt ingen problemer for meg. Det gjør det bare mer behagelig for brukere å fortsette å være brukere. Det er jeg ikke villig til å være med på.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s