Kategorier
Kommentarer

Israel vil beholde diktatoren.

Israel er bekymret over utviklingen i Egypt, og ber nå USA og andre vestlige land om å støtte president Mubarak. Israel har i alle år likt å fremstille seg selv som det eneste demokratiske landet i Midtøsten. Det er for det første en sannhet med mange modifikasjoner (for å ikke si en usannhet), men det ser ut som om de ønsker at det skal fortsette å være slik. De ønsker heller at vesten skal støtte diktatoren Mubarak enn demokratibevegelsene i Egypt. Det er avisen Haretz som har fått tilgang til en e-post der dette kommer frem.

Israelsk UD ønsker ikke å kommentere saken, men en anonym minister i Netaynahus regjering sier nå at Mubarak uansett kommer til å overleve som president, på tross av den folkelige oppstanden. Også dette i følge Haretz. Så kan vi spørre hvorfor Israel er så sikre på dette. Man kan jo bare spekulere i hvordan Israel eventuelt vil forholde seg til en demokratisk valgt regjering i Egypt med det muslimske brorskap med i kabalen. En slik regjering vil nok gjerne forsøke å gjøre noe med den blokkerte grensen til Gaza for å komme Palestinerne der til unnsetning. Hamas er jo en ren avlegger av det muslimske brorskap så det ville ikke være unaturlig at de fant sammen. En slik situasjon vil føre til en veldig spenning i forhold til Israel, og skape en ustabil situasjon og potensielt en ny krig mellom Egypt og Israel. Ikke rart Israelerne helst vil ha Mubarak ved makten og det samme Status Quo. Og dermed også fortsatt blokade av Gaza.

Reklame
Kategorier
Kommentarer

Lystenning for klimaofre i regi av Changemaker.

I kveld deltok jeg sammen med Miljøpartiet de Grønne i Bergen på lystenning for klimaofre på Torgallmenningen. Det var Changemaker som sto for arrangementet som en del av deres oljeuke. Konfransieren startet arrangementet slik: «Hei, jeg heter Tobias og jeg er oljeavhengig.» Hvorpå publikum svarte: «Hei Tobias». Veldig morsomt og treffende.

Sondre Båtstrand, talsmann for Miljøpartiet de Grønne holdt en veldig god appell. Midt i alle de dystre fremtidsutsiktene pekte han på alle mulighetene for et bedre samfunn som lå i en tilpasning til en mer klimavennlig politikk. Bedre byluft, effektiv kollektivtransport, gode allmenninger og møteplasser heller enn motorveier, et sunnere kosthold, et samfunn sentrert rundt ikke-materielle verdier heller enn kjøp og kast-samfunnet. Et klimavennlig samfunn er et godt samfunn å leve i der man jobber mindre, kjøper mindre og lever mer! Det er gode perspektiver å ta med seg når man ser hvilke utfordringer vi står overfor. Vi må handle nå! Men ikke bare for klimaets del, og i solidaritet med de som utsettes for de verste klimaforandringene, men også for å bedre våre egne liv, vår egen helse og vårt eget samfunn.

Lystenningen for klimaofre minner oss på at det får konsekvenser at vi lever som om vi var den siste generasjonen på planeten. Allerede i dag er det like mange som blir flyktninger, fordrevet fra sine hjem på grunn av klimaendringer og miljøkatastrofer som det er flyktninger fra krig og uro. Ofrene etter våre klimavandalisme vil stå i hundretusentall og banke på døren til «festung Europa». Da er det viktig at vi klarer å snu i tide, slik at de heller kan fortsette å ha en fremtid i sine egne land.

Det er bra det finnes organisasjoner som Changemaker som setter dette på dagsordenen. Norge har også behov for politiske partiet som har sett disse perspektivene, som klarer å dra de store linjene som ser behovet for en radikal grønn politikk for å skape et bærekraftig samfunn i fremtiden. Vi trenger et paradigmeskifte innen forståelsen av disse spørsmålene. Ellers er vi alle på vei inn i et kollektiv selvmord som samfunn, og som klode.

Kategorier
Kommentarer

Dramatisk utvikling i Egypt

Historiske hendelser utspiller seg for våre øyne. Midtøstens mest folkerike og betydningsfulle land er i fullt kaos etter fredagsbønnen. http://www.vl.no/verden/article113572.zrm President Mubaraks diktatoriske enevelde de siste 30-årene er under et enormt press. Det er varslet at han skal holde en «nødstale» om kort tid. Hendelsene kan følges i sanntid ved å søke på #Egypt #jan25 i Twitter. Mediet er suverent når det gjelder å formidle de siste nyhetene. Om regimet faller kan Kongedømmet Jordan stå for tur. Hvor dette vil ende vet vi ikke, men det ingen tvil om at dette er en historisk hendelse som vil prege regionen i årevis fremover. De siste nyhetene nå er at hæren rykker inn i Kairo. Hvilken side de ender opp på vil avgjøre denne striden. La oss håpe de til slutter seg den folkelige oppstanden slik  at regimet blir erstattet. I dag er vi alle egyptere!d

Kategorier
Kommentarer

Aud Kvalbein og Elisabeth Lølands ordskifte

i Vårt Land og de påfølgende innlegg i debatten blant annet på Benjamin Bj, Andas blogg bærer preg av den grunnleggende uenigheten om hva som skal være det ideologiske grunnlaget for KrFs politikk. Det som får Elisabeth Løland til å steile er Aud Kvalbeins anklager om at KrFU er preget av 68-ideologi. Det er som Elisabeth sier en en meningsløs anklage å komme med overfor en gruppe ungdomspolitikere som neppe føler særlig mye fellesskap med de mange av de tradisjonelle 68-kampsakene. Særlig når vi tenker på hvor konservative KrFU er i forhold til abortsaken så faller denne påstanden på sin egen urimelighet.

Aud Kvalbein gjør seg til en representant for en sjikt i KrF som ikke har noen vilje til å jobbe systematisk og ideologisk med den kristendemokratiske ideologi. Heller vil hun forbeholde seg retten til å hente politikk direkte fra et 2000 år gammelt religiøst skrift og moralisere på bakgrunn av det hun mener å kunne lese ut fra den.  Aud Kvalbein er den fremste representant for de som ønsker å være moralpoliti i KrF og i Oslo generelt. Hennes utgangspunkt i forhold til støtten til sex-kjøpsloven var ikke på noen måte ideologisk fundert på feministiske idealer og andre gyldige (om en diskutable)samfunnsetiske betraktninger. Til gjengjeld var en full av en tankegang omkring straff for syndig levesett basert på bibelske lovregler og moralisme. Det er resultatet av manglende ideologisk fundamentering.

KrFU har hatt en mye større grad av ideologisk bevissthet, og dette har gitt seg utslag i motstand mot blant annet bekjennelsesparagrafen. Når man forsøker å bygge et parti på en kristendemokratisk ideologi fremfor moralisme fra bedehusland, får man en rekke konsekvenser som for mange fra bibelbeltet og der omkring vil fremstå som liberalisme. Det betyr ikke at KrFU har en liberal politikk, men det er nødvendigvis slik at en mer konsekvent og ideologisk linje vil komme i motsetningsforhold til en KrF-partikultur preget av fordommer og moralisme. Men denne ideologiske opprydningen i den lavkirkelige fordomsfulle og moralistiske underskogen i partiet tar alt for lang tid, og møter massiv motstand. Det var på bakgrunn av dette at jeg selv betakket meg for videre engasjement i partiet. Idealistiske og ideologisk bevisste kristne kan finne langt bedre partiorganisasjoner å engasjere seg i enn KrF og KrFU. Miljøpartiet de Grønne er for mange, og vil bli for stadig flere, et svært interessant parti for unge kristne. Dere er i hvert fall hjertelig velkomne!

Kategorier
Blog

Grønn Ungdom i Hordaland er opprettet!

Torsdag 20. januar ble det avholdt oppstartsmøte i Grønn Ungdom Hordaland. Ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet de Grønne er i vekst, og Hordaland er altså siste skudd på stammen. Lasse Brunborg har blitt valgt som leder av fylkeslaget, og det er han som i samarbeid med meg tok initiativ til opprettelsen av GU Hordaland. GU  – leder Knut F Qvigstad tok turen over fjellet for å være med på oppstarten, sammen med lederen for Oslo MDG, Sindre Buchanan. I dag fredag hadde vi et lite dialogmøte på Pygmalion i Bergen sammen med Øyvind Strømmen og Sondre Båtstrand.

I kveld er delegasjonen fra Oslo invitert på middag hjemme hos meg og Marie. Jeg hadde egentlig tenkt til å servere fajitas med økologisk kylling, men problemet er at leverandøren av den økologiske kyllingen ikke klarer å levere i forhold til etterspørselen i butikkene. Og ettersom jeg forsøker å boikotte konvensjonell kylling på grunn av den elendige dyrevelferden i produksjonen, så ble det taco med vanlig storfekjøtt. Også her var den økologiske kjøttdeigen utsolgt dessverre. Jeg har ellers ikke like store skrupler i forhold til å spise konvensjonelt storfekjøtt som jeg har i forhold til kylling. Men grønnsakene ble stort sett økologiske. Gleder meg til å smake på økologisk paprika og økologiske tomater. Det har jeg ikke sett så mye av i de butikkene jeg pleier å handle i tidligere.

God middag!